თვითმმართველი თემის – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგგარეშე არჩევნები
2016 წლის 28 იანვარი
წინასწარი მონაცემები
#21 გარდაბანი
სულ 64 უბნიდან მონაცემები დათვლილია 63+1* უბნის მიხედვით
5ბესიკი კახაბრიშვილი 6784(29.43 %)
41გოჩა ჯამარაული 16264(70.57 %)
მონაცემები უბნების მიხედვით
5 41 ოქმი
1 133 228 ოქმი
2 118 203 ოქმი
3 137 236 ოქმი
4 79 181 ოქმი
5 92 255 ოქმი
6 100 256 ოქმი
7 79 338 ოქმი
8 91 252 ოქმი
9 119 169 ოქმი
10 99 181 ოქმი
11 129 145 ოქმი
12 61 89 ოქმი
13 176 444 ოქმი
14 179 351 ოქმი
15 109 85 ოქმი
16 39 55 ოქმი
17 50 25 ოქმი
18 127 196 ოქმი
19 147 231 ოქმი
20 178 249 ოქმი
21 192 364 ოქმი
22 81 226 ოქმი
23 121 536 ოქმი
24 69 182 ოქმი
25 80 257 ოქმი
26 128 238 ოქმი
27 169 180 ოქმი
28 72 297 ოქმი
29 60 395 ოქმი
30 21 153 ოქმი
31 49 350 ოქმი
32 16 260 ოქმი
33 85 260 ოქმი
34 66 192 ოქმი
35 145 364 ოქმი
36 103 347 ოქმი
37 51 36 ოქმი
38
(+ #64 მიმაგრ. უბანი)
353 504 ოქმი
39 150 120 ოქმი
40 145 341 ოქმი
41 173 422 ოქმი
42 161 377 ოქმი
43 155 299 ოქმი
44 160 305 ოქმი
45 7 20 ოქმი
46 53 374 ოქმი
47 69 435 ოქმი
48 91 291 ოქმი
49 167 252 ოქმი
50 136 321 ოქმი
51 62 337 ოქმი
52 154 190 ოქმი
53 83 258 ოქმი
54 143 237 ოქმი
55 55 187 ოქმი
56 65 186 ოქმი
57 104 529 ოქმი
58 196 303 ოქმი
59 127 305 ოქმი
60 41 269 ოქმი
61 68 289 ოქმი
62 59 164 ოქმი
63 57 143 ოქმი
64